Send Message

Lịch Sử Hình Thành Trái Đất

How the Earth Was Made (2009)

HD Thuyết minh 90 phút IMDb 8.1

Đạo diễn: Peter Chinn

Diễn viên: Geoffrey Boulton, Gary Stevens, Dan Durda

Thể loại: Phiêu Lưu

Quốc gia: Mỹ - Châu Âu

Nhà sản xuất: Pioneer Productions

Năm sản xuất: 2009

Xem phim Download

Tập: 1-End

Comments • 0

    A brief account of the Earth's geological progression, from its creation 4.6 billion years ago to scientists' predictions of its demise more than 2.5 billion years in the future.

    ;