Send Message

Truy Tìm Tượng Phật 3

Ong Bak 3 (2010)

HD Phụ đề 98 phút IMDb 4.9

Đạo diễn: Chalerm Wongpim

Diễn viên: Tony Jaa, Dan Chupong, Leo Putt, Panna Ritthikrai

Thể loại: Hành Động

Quốc gia: Thái Lan

Nhà sản xuất: Sahamongkol Film International Co. Ltd

Năm sản xuất: 2010

Xem phim Download

Comments • 0

    Ong Bak 3 picks up where Ong Bak 2 had left off. Tien is captured and almost beaten to death before he is saved and brought back to the Kana Khone villagers. There he is taught meditation and how to deal with his Karma, but very soon his arch rival returns challenging Tien for a final duel.

    Nội Dung:
    Ong Bak 3 chọn lên nơi Ong Bak 2 đã rời đi. Tiến bị bắt và gần như bị đánh đến chết trước khi ông được lưu và đã mang lại cho dân làng Kana Khone. Hiện ông là giảng dạy thiền định và làm thế nào để đối phó với Karma của mình, nhưng rất sớm trả về kiến trúc đầy thử thách đối thủ của ông Tiên cho một cuộc đấu cuối cùng.


    ;